Nedbemanning/Omstilling

Det er en stor belastning å bli overtallig på arbeidsplassen. For å opprettholde selvbildet og et handlingsrettet fokus i prosessen mot en ny karriere kan det være viktig med bistand.

Vårt omstillings program tilstreber å støtte og utvikle arbeidssøkere slik at de raskest mulig kommer tilbake til arbeidslivet, eller oppnår en smidig overgang mellom to karrierer.

Vårt omstillingsprogram:

  • Kartlegging av formell og uformell kompetanse
  • Hjelp til CV, søknad
  • Karriere- og fremdriftsplan
  • Kartlegging og bruk av nettverk
  • Utvikling av presist språk for personlige egenskaper
  • Verdi- og motivasjonsavklaring
  • Intervjutrening og egenpresentasjon

 Ta kontakt