Coaching for ledere og medarbeidere

Hva er profesjonell coaching:

Profesjonell coaching er en bevisstgjørende og handlingsorientert dialog. Til forskjell fra rådgivningssamtaler er coachingdialogen basert på spørsmålsteknikker. Intensjonen med spørsmålet er å utvikle egenrefleksjon som mobiliserer personlig ansvar og handlekraft.

Coachingsamtalen adresserer hele mennesket og søker å skape en trygg læringsarena for utprøving av nye og mer hensiktsmessige mestringsstrategier.

Hvorfor bruke profesjonell coaching i bedriften?

  • Øke produktivitet som gir verdiskaping
  • Beholde gode ledere og medarbeidere, gi en opplevelse av å bli satset på
  • Utvikle evnen til å relatere midler til mål
  • Selvledelse
  • Personlig ressursutvikling
  • Talentutvikling
  • Imøtekomme behov for personlig utvikling
  • Hjelp til å håndtere utfordringer f.eks. krysspress og ytre forventning
  • Investere i sosialt miljø-, skape trivsel og arbeidsglede

Utvikling

Coaching som metode er velegnet i forlengelsen av teoretisk orienterte utviklingsprogram i bedriften. Personlig integrering og forankring av teori er nødvendig for å skape verdi på lengre sikt. Coaching søker å skape en personlig tilnærming som fungerer i praksis for den enkelte i hverdagen, (the knowing – doing gap)

Coaching i personalutvikling er et virkemiddel for å skape engasjement hvor effektivisering av arbeidsrutiner og bedring av arbeidsmiljø kan være fokusområder.

”Brannslukking”

Krysspress for ledere og mellomledere kan være en stor utfordring. Støtte som bidrar til nye mestringsstrategier kan være avgjørende for å fungere i jobben. Det samme gjelder for krysspress mellom arbeid og hjem.

Utfordringer med arbeidsmiljø og forventningspress er også vanlige fokusområder for coaching. ”Liten tue kan velte stort lass”.

Ta kontakt

Coachingprosessen:

Trykk på bildet under for større visning.